Wat is Strips en Kennis? Wat doet Strips en Kennis?
Actualiteit & Persberichten Publicaties
Webshop Contact & Links
  • Wat is / doet Strips en Kennis?

Doelstellingen

1) De voornaamste doelstelling van de Strips en Kennis vzw is om jongeren in Vlaanderen, Nederland, België en de rest van Europa via lezingen, workshops, lessen, colloquia en andere activiteiten deelgenoot te maken van elkaars cultuur en geschiedenis en op een laagdrempelige manier jongeren op de hoogte te brengen van de 'eigen'-aardigheden van ieder volk, iedere bevolkingsgroep en iedere sociale minderheid en daar respect voor op te brengen alsook informatie over te brengen met pedagogisch verantwoorde inhoud

2) De vzw zal in nevenactiviteit stripverhalen, verhalen voor jongeren en andere mogelijke uitgaven, zoals lessenpakketten, ontwikkelen om vooral schoolgaande jongeren te bereiken, alsook adolescenten en leerkrachten.

3) De vzw heeft tevens als doel het onder de aandacht brengen van de geëngageerde, artistieke, experimentele en maatschappijkritische uitingen van kunst, alsook het bevorderen van het tekenen en schilderen en alle "Schone Kunsten" in het algemeen. Dit kan via tentoonstellingen, manifestaties, lessen, lezingen, workshops, powerpoint-, moviemaker of andere presentaties, via film en documentaires.

4) De vzw zal deelnemen aan culturele en multiculturele evenementen rond stripverhalen en andere uitingen van beeldende kunst, tentoonstellingen, wedstrijden, colloquia en stripbeurzen of deze zelf organiseren. Daarin zullen thema's als vrede, verdraagzaamheid, respect, kunst, expressie en overdracht van informatie de leidraad zullen zijn.

Lees verder

5) Tot het verwerven of huren van roerende en onroerende goederen om de vier voorgaande regels te kunnen verwezenlijken. Ze mag daartoe alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het gestelde doel; zij kan haar medewerking verlenen en deelnemen aan alle multiculturele manifestaties op eender welk niveau, zelfs zo deze geen rechtstreeks verband houden met de Schone Kunsten. Ze mag als opdrachtgever voor kunstenaars optreden en als tussenpersoon voor opdrachten voor derden. Zij mag voor deze opdrachten zowel retroactief als toekomstig procenten opeisen als dit nodig is om haar voortbestaan veilig te stellen. De kunstenaars of andere personen kunnen steeds vrijblijvend aan de vereniging een som naar keuze afstaan ter bevordering van de werking van de vereniging.

Ga terug

  • Rebecca R.
  • Cordoba
  • Loverboys
  • Het speelgoedmysterie
  • De Kroniek van de Gitaar